PORADNA pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ

Petra Nebesová

Když se řekne mateřská "dovolená", většinu žen jistě napadne, proč právě "dovolená", když tento čas nemá s odpočinkem mnoho společného. Přestože používáme vžitý termín "mateřská", míníme tím vlastně "rodičovskou dovolenou", neboť v dnešní době již podstatně přibylo mužů, kteří se rozhodli zůstat doma a pečovat o své dítě a většina matek či otců zůstává s dětmi doma déle než 28 týdnů.

V naší poradně se velmi často setkáváme s dotazy, které nám naši klienti kladou opakovaně. Možná podobné otázky mají v hlavě i někteří z vás a proto jsme se rozhodli ve spolupráci s redakcí Listů Prahy 14 podělit se s vámi právě o tyto nejčastější dotazy a naše odpovědi na ně.

Jsem na mateřské dovolené teprve první rok a už jsem nešťastná. Nemám čas na sebe, jsem unavená, mám pocit, že nic nestíhám. Na to, abych se večer milovala s manželem nemám ani pomyšlení. Asi bych měla být šťastná, že mám zdravé dítě, ale jsem už hodně vyčerpaná, znamená to, že jsem špatná máma?

Pocity nespokojenosti na rodičovské dovolené si čas od času zažívá každá žena (otec). Samotné těhotenství, porod a odchod ze zaměstnání je náročnou životní situací, změnou, na kterou si postupně musíme zvykat. Přestože převážná většina péče o dítě zůstává na rodiči, který je na rodičovské dovolené (většinou tedy na matce), rovněž ten druhý (otec) by se měl na péči podílet, i když ne úplně stejnou měrou. Každý rodič si potřebuje od svého milovaného dítěte na chvíli odpočinout, a to vůbec neznamená, že je špatným rodičem. Nezbytně nutná je proto dohoda s partnerem, jak se kdo bude na péči o potomka podílet. Alespoň jeden den v pracovním týdnu a o víkendu by měla mít každá maminka možnost najít si chvilku pro sebe, kde by mohla doplnit novou energii. Možnost odpočinku se pak většinou odrazí i v pozitivnějším vztahu k partnerovi, odpočatá žena bude vstřícnější a laskavější, a pokud má možnost obnovovat své energetické zásoby, může si pak dovolit investovat více do partnerského vztahu, než jen do péče o dítě. Pokud si to můžete finančně dovolit, nebraňte se i placené profesionální výpomoci s úklidem.

Od té doby, co jsem na mateřské dovolené, s manželem nikam nechodíme, bavím se jenom s jinými maminkami na pískovišti, každý den mi připadá stejný, nevím na co se mám těšit.

Při dlouhodobějším setrvání v domácím prostředí, jakým rodičovská dovolená nepochybně je, hrozí pocity sociální izolace. Žena na mateřské se setkává se stále stejnými lidmi, většinou jinými ženami, ústředním tématem rozhovorů jsou převážně děti. Proto doporučujeme alespoň jedenkrát za dva týdny až měsíc (záleží na věku dítěte), vyrazit jen s partnerem někam do společnosti, za sportem, kulturou... rozhodně není hříchem nechat si občas své dítě pohlídat, ať už prarodiči, kamarádkou nebo placenou agenturou (opět závisí na věku dítěte). Pokud narážíte na neochotu partnera, zajděte si někam sama (zacvičit si, na kosmetiku, solárium...). Příjemným zpestřením spolu s dítětem může být i pravidelná návštěva různých klubů maminek a dětí. Každá takto strávená chvíle vás vytrhne ze stereotypu a budete se mít na co těšit ve chvílích, které nejsou vždy růžové. A opět platí předchozí pravidlo: čím více spokojená budete, tím více spokojenosti přinesete do celého vztahu, kde to pocítí nejen vaše dítě, ale i partner.

Jsem již čtvrtým rokem s dcerou doma, kdy je vhodné, abych se vrátila do zaměstnání, zatím se mi do práce moc nechce.

Návrat po rodičovské dovolené (3 – 4 roky) do zaměstnání je často spojen s obavami a nejistotou ze změny, strachem, že nezapadnete do kolektivu, neorientujete se už dostatečně v původní profesi, nebudete stíhat péči o dítě, domácnost a manžela. Přesto návrat do zaměstnání vřele doporučujeme, a to i v případě, kdy to vaše finanční situace nevyžaduje. Přínosem je nejen nová možnost setkávat se s jinými lidmi, a také jinými tématy hovoru než jsou děti, ale i nutnost pravidelně vycházet z domu, lépe se oblékat a vůbec pečovat o sebe. Díky tomu můžete současně začít stoupat v ceně u vašeho partnera. Samozřejmě obnova pracovního poměru sebou nese nutnost přerozdělit dosavadní povinnosti ohledně domácnosti a péče o dítě a část toho delegovat na partnera. Opětovný nástup do zaměstnání a jeho načasování by mělo být tématem dohody s partnerem a samozřejmě souvisí s vašimi finančními možnostmi a zralostí dítěte, nicméně věk dítěte mezi 3 a 4 rokem je optimální.

Je nutné, abychom dávali syna do školky nebo je lepší zůstat s ním až do školy doma?

Navštěvování předškolního zařízení typu MŠ je pro většinu dětí velkým přínosem. Naučí se komunikovat s vrstevníky, hrají jiné typy her než doma s rodiči, seznamují se s jinou než rodičovskou autoritou, učí se spolupráci, samostatnosti a pravidelnému řádu aj. To vše je téměř nezbytné a velmi jim usnadní následný přestup do školy. Opatrněji je nutné zacházet s dětmi velmi úzkostnými, i když i těm by měla školka pomoci v odpoutávání se zejména od matky. Takové děti je však nutné postupně na skutečnost, že budou chodit do školky připravovat, chodit se na školku dívat, začínat s návštěvami na kratší dobu apod. Zejména poslední rok MŠ by měl připravovat děti na nástup do školy.

Sociálně-právní aspekty rodičovské dovolené

V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě náleží zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň dvě nebo více dětí nebo jde-li o zaměstnankyni osamělou, náleží mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla 6 - 8 týdnů před očekávaným dnem porodu.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnankyni (i zaměstnanci) na žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.

Vrací-li se zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené zpět do práce, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Vrací-li se žena nebo muž zpět do práce po skončení rodičovské dovolené, nemá již zaměstnavatel povinnost zařadit je na stejnou práci a pracoviště a může mu přidělit jinou práci dle pracovní smlouvy.

Žena na mateřské dovolené pobírá tzv. peněžitou pomoc v mateřství, což je dávka nemocenského pojištění. Na tuto dávku má však nárok pouze v případě, že byla v posledních dvou letech před porodem minimálně 270 dní nemocensky pojištěná. Výše dávky činí 69% z denního vyměřovacího základu z předchozího platu. Po ukončení mateřské dovolené náleží rodiči rodičovský příspěvek (dávka státní sociální podpory). Pokud před nástupem na mateřskou dovolenou nebyl zaměstnán, náleží jí rovnou rodičovský příspěvek.

Rodičům pečujícím o dítě během mateřské a rodičovské dovolené náleží také některé další dávky státní sociální podpory (porodné, některé adresné dávky pro sociálně slabší rodiny).

Zaměstnavatel nesmí těhotnou ženu a také ženu pečující o dítě do osmi let věku vysílat na pracovní cesty mimo obvod jejího pracoviště nebo bydliště bez jejího souhlasu.

Ženě, která byla zaměstnavatelem z důvodu těhotenství či mateřství převedena na jinou práci než jakou vykonávala dosud a při níž dosahuje nižšího výdělku, náleží vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Kojící matce je zaměstnavatel povinen umožnit přestávky na kojení, jež se započítávají do pracovní doby (do 15 měsíců dítěte).

Kromě toho jsou těhotné ženy, stejně jako ženy čerpající mateřskou dovolenou a ženy/muži čerpající rodičovskou dovolenou a trvale pečující o dítě mladší 3 let, chráněny zákonem před výpovědí ze zaměstnání s výjimkou některých případů (tzv. organizační důvody, nebo byla-li jí/mu výpověď předána již před nástupem na mateřskou dovolenou pro některý z důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru - pak výpovědní doba končí s koncem mateřské dovolené).

[ Vyšlo v Listech Prahy 14 5/2005 ]
Aktualizace: 30.11.2010 | Shlédnuto: 5233x | mapa stránek